Monday, July 24, 2006

Little Sister is Watching

V for Vendetta pinoy style (galing sa e-mail, hindi ako ang gumawa)

No comments: