Wednesday, June 20, 2007

Namatay sa Tule

Isang sanggol sa Canada ang namatay pagkatapos matuli. Naway magsilbing paalala sa ating lahat na maski na minor surgery ang pagtuli, mayroon pa ring panganib (risk) dito. May diskusyon tungkol sa istoryang ito dito

via Pharyngula

No comments: