Tuesday, December 01, 2009

Tyranny of the Majority

Ipinagbawal ng switizerland ang pagtatayo ng mga minarets
"The referendum to ban the towers or turrets attached on mosques from where Muslims are traditionally called to prayer was approved by 57.5 percent of voters who cast ballots and in 22 out of the country's 26 cantons."
Ang ganda pa naman ng pagtingin ko sa switzerland, pero ang kikitid pala ng utak ng mas nakararaming tao dun.

No comments: