Thursday, January 21, 2010

Galit sa Babae

Ang Knights of Colombus ng Davao City ay tumawag na mapaalis ang mga konsehal sa Simbahang Katoliko dahil sa bumoto sila na magkaroon ng clinic para sa kababaihan sa Davao.

Hindi mahalaga sa kanila na matutulungan ng mga klinika na ito ang mga sanggol at mga babae, ok lang sa kanila na mamatay o masaktan ang mga babae at mga sanggol.

At pro-life ang tawag nila sa sarili nila.

No comments: