Tuesday, May 18, 2010

I'm holding Chiz to this promise

Sabi ni Senador Escudero dapat daw ay huwag tanggapin ng mga taong nagkampanya kay Sen. Aquino ang anumang posisyon na i-offer nito sa kanila dahil:
“At sa panig ng tumulong at sumuporta, hindi di naman sila tumulong at sumuporta at naghihintay ng kapalit na pwesto sa gobyerno niya. Sana bukal sa kalooban at malaya nila ginawa ang pagtulong at walang hinihintay na kapalit makakuha ng pwesto o makabalik sa pwesto [And on the part of those who helped and supported him, they did not help because they are waiting for something in return, like a government post. I hope it came from their heart without expecting to get a government post,”
Sa mga susunod na halalan, nais ko na ipangako ni Sen. Escudero na wala siyang bibigyan ng puesto sa kanino man na susuporta sa kanya sa kanyang pagtakbo. Para sigurado siya na lahat ng susuporta sa kanya ay dahil taos ang puso na prinsipyo ang pinaninidigan sa pagsuporta sa kanya.

No comments: