Thursday, April 28, 2011

Balitang Pinas

Dahil sa internet, ang mga kabobohang pinagsasasabi ng mga lumalaban sa Reproductive Health Bill ay nababasa na ng mundo.