Tuesday, May 17, 2011

Today is International Day Against Homophobia


May International Day Against Homophobia rally na magsimula sa Jollibee Philcoa ng 2:30pm na inorganisa ng Philippine Atheist and Agnostics Society

No comments: