Thursday, October 09, 2014

Kagandahang asal lang naman yon

If proven wrong, Trillanes willing to apologize to businessman tagged as Binay dummy http://newsinfo.inquirer.net/643650/if-proven-wrong-trillanes-willing-to-apologize-to-businessman-tagged-as-binay-dummy

Hindi ko alam kung bakit parang malaking concession kay Senador Trillanes ang humingi ng tawad kung nagkamali siya. Hindi ba kagandahang asal lang ang humingi ng kapatawaran kung mali ka? Palagay ko naman itinuro ito sa kanya ng kanyang mga magulang.

No comments: