Thursday, May 05, 2005

UP Math prof proves Princeton man wrong???

The Manila Times Internet Edition | TOP STORIES > UP Math prof proves Princeton man wrong

Nandito na naman tayo, last year, lumabas yung mga kagila-gilalas na adventures ni Faye, isang bata na against all odds ay nanalo saa isang paligsahan, laban sa mga katunggali niyang galing sa mayayamang bayan sa mundo, na wala man lamang tulong sa ating gobyerno.

Ngayon naman, isang balita galing sa Manila Times kung saan ipinagmamalaki nila na ni-refute ng isang teacher sa UP ang proof na ginawa nina Andrew Wiles at Richard Taylor sa Last Theorem ni Fermat.

Ayon sa article, ni publish ni Edgar Escultura, ang kanyang refutation sa proof nina Wiles at Taylor noong 1998 at dahil dito ay nagkaroon ng masigabong diskusyon sa internet tungkol dito.

Ayon pa sa article, nag-concede na ng error si Andrew Wiles kay Ed Escultura.

And yet, kung mag search ka sa internet, wala ka namang makitang diskusyon sa sinasabing refutation sa proof nina Wiles. In fact, kung mag search ka sa google ng "proof fermat's last theorem" katakut takot na pages tungkol sa proof nina Wiles ang ipapakita sa iyo ng google at wala tungkol sa supposedly refutation ni Edgar Escultura.

Kung ganito ang lagay, bakit na-publish ang istorya na ito? Alam ba ng Manila Times ang kanilang ginagawa? Humingi ba sila ng katunayan sa kanilang reporter na si Rony V. Diaz sa report na ito? Ni-email man lang ba nila si Andrew Wiles para makunan nila ito ng comment? Kumuha ba sila ng comment sa ilan pang Mathematicians? Nakalimutan ba ng Manila Times ang kanilang April Fools joke at bumabawi ngayon?

Ganito ba talaga ang standard ng journalism sa Pilipinas?

1 comment:

E. E. Escultura said...

May kahinaang sa surfing ang nagsulat nitong comment. Dito makikita ang mga discussions tungkol sa FLT:

1) Sci Match, ito ang mga recent threads: Contradiction-Free Mathematics and Adics and Other Nonsense. Mula noon 1997 maraming mga contra sa ginawa ko. Ngayon tahimik na lahat sila, Sa unang thread 153 lahat ang messages; sa umpisa lamang maraming contra pero ngayon wala na maibuga. Sa pangalawang thread walang maibuga ng kahit isa yung gumawa ng Adics.

2) Mathforge archives (surf combination of, escultura,fermat, mathforge, mathematics, physics; total of about 300 messages dito. Sa umpisa maraming contra pero, ngayon walang maibuga.

3) Isid (International Society for Complexity, Information and Design) Website. Surf muna ang iscid. May dalawang threads doon: (a) d* littlest number at (b)New Approach to Physics. If you click this, page 4 of the 4-page thread will appear; click page 1 to view the whole thread.

The commentators are a bit dumbwitted and did not quite understand what the issue is about. The Manila Times article is quite categorial: UP man proves Printon Man wrong. And yet the comments focus on rumors, hearsay and and hallucinations. The article did list the publications in renowned refereed international scientific journals. The counterxamples to FLT that prove Wiles false and FLT false are posted in the Digital Mercenary website. The partial list of over two-dozen of my publications on FLT and applications are also found in this website.

E. E. Escultura