Friday, July 01, 2005

STATEMENT kung STATEMENT itu

http://www.badinggerzie.blogspot.com/

This link was sent to me by a friend, I will let him do the introduction:
"Alam kong nagkaka-lintik-lintik na ang pulitika sa ating bayang sinilangan pero sobrang natawa ako nang mabasa ko ito:

www.badinggerzie.blogspot.com.


He translated GMA and Susan Roces' speeches into gay lingo

Excerpts:

GMA: 'Na-learn kez na yung pag-shorwag kez sa phonil
eh slight bunga ng ka-shungastrihan. I'm sorry.'

Tita Swanie: 'Mashopal ang fezlack niya! Mashopal ang
fezlack niya!!!!! Wai siyang feelings-galore!
Paralitika!'"
The blog does not render well with Mozilla Firefox, so you might want to use IE or Netscape if you want to visit the site.

No comments: