Friday, July 20, 2007

Harry Potter 7

Warning: Spoiler Alert

For those who don't know yet, the latest Harry Potter book leaked about 2 days ago.
Below is what happened in the book. (Sa mga hindi pa nakaka-alam, may nag pirata sa internet ng pinaka-bagong libro ng Harry Potter. Nasa ibaba ang nangyari sa libro.


Good triumphs over Evil
(Wagi ang kabutihan laban sa kasamaan)


Now you know, you can rest in peace.
(Ngayong alam mo na, puede ka ng mamahinga)

No comments: