Monday, April 07, 2008

Putang Inang...

Hong Gil Dong yan...

major spoiler ahead.


NAMATAY YUNG BIDA

No comments: