Wednesday, August 03, 2011

Muddled Thinking

Nasa topic na rin lang ako ng RH bill, to ang isang istorya tungkol kay dating Senador Tatad kung saan pinapakita niya ang malabong pag-iisip ng mga tumututol sa RH Bill.  Ayon sa kanya, labag sa saligang batasa ang RH bill dahil
"Section 12 of Article II of the Philippine Constitution which says that the State "shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception."

Based on this, he said that it is the duty of the State to protect the life of the unborn child from conception and that this shall be contradicted by a state-run program of contraception."
pero ano ba ibig sabihin ng contraception?   Ang contraception ay
"The deliberate use of artificial methods or other techniques to prevent pregnancy as a consequence of sexual intercourse
it ay paggamit ng iba't ibang uri ng teknik para hindi mabuntis ang babae sa pagtatalik.  Ibig sabihin, hinaharang ng contraception ang conception.  Kung walang conception, walang kailangan i-protect.

Tapos, labag daw sa saligang batas ang RH bill dahil
Tatad likewise said the RH bill violates the constitutional right of couples to conduct family planning in accordance with their religious convictions.

"The bill does not only attack that belief, it also seeks to further penalize those who hold such belief by making them pay with their tax money for the program that assaults their belief. This is tantamount to religious persecution, possible only in a totalitarian state," he said in his letter.
nilalabag daw nito ang karapatan ng isang mag-asawa na mag family planning ayon sa kanilang konsensiya.  Ano ba sinasabi ng Senate Bill 2865.
Section 3:  Guiding Principles
(a) The right to make free and informed decisions, which is central to the exercise of any right, shall not be subjected to any form of coercion and must be fully guaranteed by the State, like the right itself .
(b) Respect for, protection and fulfillment of, reproductive health and rights seek to promote the rights and welfare of every person.
(j)Each family shall have the right to determine its ideal family size; Provided however, That the State shall equip each parent with the necessary information on all aspects of family life, including reproductive health, in order to make that determination.
Pinopretektahan pa nga ng bill na ito ang karapatan ng lahat ng Pilipino na magdesisyon ayon sa kanilang konsensiya dahil sa karapatan nila ito at di puedeng pakilaman ng estado ang karapatan ng bawat Pilipino.

Sa pangalawa naman niyang punot na, na nakakawawa ang mga tutol sa batas na ito dahil kasama sa  pondong agagamitin sa pagpapatupad ng batas ang mga buwis ng mga tutol sa batas.  Pero hindi lamang ito ang batas na may mga tumutol.  Madaming tutol sa pagtaas ng VAT mula 10% patungong 12%.  At ang buwis nila ay kasama sa pagpondo sa BIR na kumukubra sa pinataas na buwis.  Kung susundan natin ang lohika ni Sen. Tatad,  wala ng magbabayad ng buwis sa bansa dahil lahat naman tayo ay may tinututulang batas na ayaw nating mapatupad.

Nagkukunwari pa ang mga tutol sa RH bill na may lohika ang kanilang pagtutuol sa panukalang batas na ito samantalang alam naman ng lahat ng relihiyon ang totoong dahilan ng kanilang pagtutol.  At ang pangrelihiyong patutol aywalang lohika, walang rason at makikita mo ito sa pagbali-baliktad nila ng lohika para lang mabigyang kunwari ng hindi pangrelihiyong dahilan ang pagtutol nila.

No comments: