Wednesday, May 16, 2012

Takot

Natatakot ang mga senador na puedeng gamitin ng ombudsman ang kanyang kapangyarihan na imbestigahan ang mga opisyal ng pamahalaan para gipitin ang mga kalabang politiko ng presidente.  Ang sagot nila dito ay limitahan ang kapangyarihan ng ombudman, hindi nila naisip na mas maganda kung gamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ma-tiyak na ang mga magiging ombudsman ay matinong tao na may integridad at katwiran na hindi magpapagamit sa kung sino mang presidente ang mag appoint sa kanya.

No comments: