Friday, July 29, 2011

Bagong Eraption

Parang nagpapatawa na naman si Erap. Parang wala kasi siyang self awareness habang binabanggit niya ang mga katagang.
"The problem was that there was a grand conspiracy to suppress the truth during the Arroyo administration. But  you need not worry this time," Estrada said.

"Malapit na nating makamit ang katotohanan. Kaya kung nagtatago kayo noon dahil takot kayo sa korap na gobyerno ni Ginang Arroyo, huwag na kayong matakot ngayon dahil ang kasalukuyang administrasyon naman ay para sa katotohanan lamang."
Sabi nga, ang magnanakaw daw ay galit sa kapwa magnanakaw.

No comments: