Friday, January 11, 2008

Bagong Tambayan

Nagbukas ng sarili niyag restobar si Skarlet, kung may oras kayo, baka gusto niyang puntahan.

Ten 02

No comments: