Wednesday, January 09, 2008

Sarado na pala ang Narra...

at noong isang taon pa. Tapos nasunog pa ngayon. Ano na mangyayari sa mga Narehan?

No comments: