Thursday, September 27, 2007

Walang Bakla sa Iran

Sabi ng Presidente ng Iran, baka dahil sa pinapatay nila yung makita nila.

Update:

O kaya nagiging babae.

No comments: