Wednesday, September 12, 2007

Ang Panawagan

Ayon sa balita ng PDI, nakiusap ang dating Pangulong Estrada sa kanyang mga taga suporta, ang kanyang panawagan ay:
“Sila ay huminahon sapagkat ano man ang magiging desisyon ay handa na ako. I cherish more the voice of the people, who have already acquitted me.

“My freedom is no longer my concern because what is more important is the freedom of our people in their search for truth and their fight against poverty.”
Sana ay pakinggan ng mga taga suporta ni dating Pangulong Estrada ang panawagan na ito.

No comments: