Wednesday, September 12, 2007

Ang Dasal

Ayon sa balita sa PDI, nagdasal kagabi si dating Pangulong Joseph Estrada, ang dasal niya ay:
“I pray hard that the justices will decide based on the merits of the case. I pray that they will be enlightened,”
Kung guilty and hatol sa kanya ng Sandiganbayan, ibig bang sabihin ay dininig ng Diyos ang dasal niya o hindi?

Update:

Ang Hatol

No comments: