Monday, November 22, 2010

Ipasa na ang RH Bill 2

Napag isipan ko pa, hindi lang pumayag ang Papa sa pag gamit ng condom, pero kung susuriin mo ang kanayang sinabi, ok lang sa kanya na makipag sex ang tao na hindi intensyon ang magkaanak (non-procreative sex).

Ang ginamit niyang halimbawa na sitwasyon sa pag gamit ng condom ay ang pakikpag sex sa siang male prostitute. Isang pagtanggap ito na ang mga tao ay nakikipag sex sa mga prostitute, at ang pakikipag sex sa isang prostitute ay hindi para magkaanak ang isang tao.

So kung kaya tutol kayo sa RH bill dahil naniniwala kayo na dapat ang pakikipag sex ay para lamang magkaanak, magbago na isip niyo. Dahil nagbago na isip ni Papa.

No comments: